Czytaj więcej"/> Drukuj
Język iliryjski to nazwa nadana językom z rodziny indoeuropejskiej, używanym w starożytności przez plemiona iliryjskie na obszarze zachodnich Bałkanów oraz południowo-wschodniej Italii (dzisiejszy włoski region Apulia, na tym terenie w użyciu był język mesapijski).
Informacje na temat tych języków są szczątkowe, gdyż plemiona iliryjskie po włączeniu ich ziem do Cesarstwa Rzymskiego ulegały romanizacji, a od VII wieku na skutek pojawienia się Słowian slawizacji.
Niektórzy językoznawcy sądzą, że istnieją związki pomiędzy językami iliryjskimi a albańskim, lub nawet, że ten jest ich kontynuatorem.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-02 11:35:21