Czytaj więcej"/> Drukuj
Język cygański (romani) - język Romów (Cyganów), z podrodziny indyjskiej języków indoeuropejskich. Posiada dwie główne grupy dialektów - północnocygańskie (Europa Środkowa) i południowocygańskie (Europa Zachodnia i Południowa.) Językiem tym posługuje się prawdopodobnie około 2 mln mówiących.
Modlitwa Ojcze nasz w dwóch odmianach języka cygańskiego:
bałkański (ursári)
Amaro Dad,
Cai san opre and-o cero, ujo te avel Chio anau.
Avel Chio thagarimos.
cherdol-pe so Tu cames,
sar si and-o cero te avel i pe phuv.
Amaro marno orso ghesesko de-les amenghe aghes.
Hai iertisar-amenghe amare dosha,
sar i ame iertis colenghe cai cheren-amenghe dosa.
Hai na muk-amen te peras and-o bezeh, hai durau-ame nasulimastar.
Che Chiro si o thagarimos,
o zuralomos hai e slava, orcana.
Amin!

angielski (angloromani)
Moro Dad,
so see adre mi Duvelesko keri,
te wel teero kralisom;
Too zee be kedo adre chik,
jaw see adre mi Duvelesko keri.
Del mendi kova divvus moro divvusly mauro;
ta fordel mendi moro wafedo-kerimus,
pensa mendi fordels yon ta kairs wafedo aposh mendi,
ta lel mendi kek adre wafedo-kerimus.
Jaw keressa te righer mendi avri wafedo.
Jaw see ta jaw see.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-26 11:28:29