Czytaj więcej"/> Drukuj
Język cerkiewnosłowiański to język literacki i język liturgiczny używany w Kościele Prawosławnym (również obecnie przez prawosławnych w Polsce). Wywodzi się z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Zapisywany jest cyrylicą. Występuje w wielu lokalnych odmianach, zwanych redakcjami. W licznych krajach prawosławnych pełnił rolę języka literackiego i urzędowego zanim powstały nowożytne języki narodowe (np. w Rumunii do XVII wieku, a w Rosji do XVIII wieku).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 12:16:38