Czytaj więcej"/> Drukuj
{{Język| kolor=ccccff| nazwa oryginalna=Latviešu| kraj, region1=Łotwa i inne| liczba=1,4 miliona| pozycja=(poza pierwszą 100.)| rodzina=Języki indoeuropejskie
*Języki bałtyckie
**Język łotewski| rodzaj=łaciński| kraj, region2=Łotwa, jeden z urzędowych w Unii Europejskiej| agencja=?| iso1=lv| iso2=lav| sil=LAT| kod=lv| przymiotnik=Łotewska| język=Łotewski|przymiotnik2=łotewskiego }}
Język łotewski to język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, którym posługuje się ok. 1,5 mln osób, głównie na Łotwie.
Wyróżnia się trzy główne dialekty: północno-zachodni (tamijski), środkowy (liwoński) i wschodni (łatgalski). W języku łotewskim występują dwa rodzaje. Rzeczowniki odmieniane są, podobnie jak w języku polskim przez siedem przypadków. Do zapisu łotewskiego stosuje się zmodyfikowany alfabet łaciński, tzw. alfabet husycki. Nie są używane litery q, w, x, y, występują w nim natomiast litery ā, č, ē, ģ, ī, ķ, ļ, ņ, š, ū, ž. W dialekcie łatgalskim występuje litera ö. Z kilkoma wyjątkami, akcent pada na pierwszą sylabę.
Język łotewski podobnie jak blisko spokrewniony z nim język litewski jest wykorzystywany przez językoznawców do rekonstrukcji języka praindoeuropejskiego, gdyż zachował pewne jego archaiczne cechy. W przeciwieństwie jednak do litewskiego był pod silnym wpływem języków ugrofińskich oraz słowiańskich, co wpłynęło na jego znaczne oddalenie od wspólnego pnia.
Władze Łotwy po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku ustanowiły język łotewski jedynym językiem urzędowym w tym kraju i prowadzą kampanię na rzecz jego upowszechnienia wśród mniejszości narodowych (przede wszystkim Rosjan preferujących język rosyjski).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 13:05:05