Czytaj więcej"/> Drukuj

Jądro komórkowe - organellum znajdujące się w każdej komórce eukariotycznej (wyjątek to komórki tracące jądro w procesie dojrzewania, np. erytrocyty ssaków).
Rolą jądra komórkowego jest przechowywanie informacji zawartej w DNA, jej powielanie w procesie podziału komórki a także kontrolowanie całości metabolizmu komórki dzięki kopiowaniu fragmentów DNA (kopiami są tu odcinki RNA) odpowiednich dla syntezy potrzebnych enzymów czy innych cząsteczek. Jądro otoczone jest podwójną błoną białkowo-lipidową. Poprzez pory w tejże błonie do cytoplazmy przenoszone są tylko fragmenty RNA; DNA nie opuszcza jądra.
  1. błona jądrowa (kariolema)
  2. RNA
  3. pory w błonie
  4. jąderko
  5. skłębione nici chromatynowe (chromon)
  6. jądro komórkowe
  7. retikulum endoplazmatyczne
  8. sok jądrowy (kariolimfa)
|
Jądro_komórkowe -

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-28 12:02:09