Czytaj więcej"/> Drukuj
Józef kardynał Glemp urodził się 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu. Ukończył Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie oraz Papieski Uniwersytet Laterański. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1956 r. W latach 1967-1979 był osobistym sekretarzem prymasa Stefana Wyszyńskiego. Sakrę biskupią (warmińską) otrzymał 21 kwietnia 1979 r. z rąk kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego Franciszka Macharskiego i biskupa Jana Obłąka, ówczesnego sufragana warmińskiego.
Dwa lata później 7 lipca 1981 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II arcybiskupem-metropolitą gnieźnieńskim (funkcję tę sprawował do 1992 r.) i warszawskim oraz prymasem Polski. Od marca 1992 roku w związku z rozwiązaniem dotychczasowej unii personalnej arcybiskupstwa gnieźnieńsko–warszawskiego tytuł prymasa pozostał przy arcybiskupie warszawskim Józefie Glempie. Po jego śmierci (lub ustąpieniu) tytuł ten ma jednak na powrót zostać przywiązany do Gniezna.
Do 2004 r. był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-14 05:07:04