Czytaj więcej"/> Drukuj
Interpelacja jest jedną z form kontroli parlamentarnej. Jest to zapytanie poselskie skierowane do rządu lub członków rządu, na które odpowiedź musi być udzielona w ściśle określonym terminie, możliwe jest również przeprowadzenie nad nią debaty parlamentarnej. W Polsce interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym charakterze i może być skierowana do prezesa Rady Ministrów, członków rządu, prezesa NIK i prezesa NBP, którzy obowiązani są do odpowiedzi w ciągu 21 dni (odpowiedź musi być rozpatrzona na posiedzeniu sejmu). Posłowie również mogą wnosić zapytania.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-06 14:52:32