Czytaj więcej"/> Drukuj
Interfejs -
i USB w portach komputera

Ogólnie można określić interfejs (ang. interface) jako część danego obiektu widoczną na zewnątrz, dla innych obiektów. Jej zadaniem jest umożliwienie współpracy z tym obiektem np. komunikacja z nim, czy wykorzystanie jego innych właściwości umieszczonych wewnątrz.
Jest to także jeden z najpowszechniej stosowanych terminów w informatyce. W dosłownym znaczeniu jest to coś łączącego i ma zastosowanie zarówno do warstwy sprzętowej jak i programowej.

Interfejs jako sprzęt komputerowy

Interfejsem może być kabel łączący dwa urządzenia, ale zarówno wtyczki na tym kablu jak i pasujące do nich gniazda są również interfejsami. Gniazdo na płycie głównej komputera jest interfejsem, w który wkłada się np. kartę graficzną, ale i sama karta jest interfejsem umożliwiającym współpracę monitora z resztą systemu komputerowego. Sam monitor, jako całe urządzenie, to także interfejs, a posiada on swój własny interfejs w postaci ekranu. Pokrętła sterujące monitorem, a obecnie coraz częściej panel sterujący z przyciskami to drugi, obok ekranu, interfejs monitora.

Interfejs jako część oprogramowania

Wygląd ekranu w dowolnym programie komputerowym (aplikacji), jak również sam tak zwany pulpit roboczy pochodzący z systemu operacyjnego, na który patrzy użytkownik komputera to również interfejsy - odpowiednio: interfejs aplikacji i interfejs użytownika systemu operacyjnego - łączą one człowieka z komputerem. Obecnie stary interfejs tekstowy został praktycznie całkowicie zastąpiony przez interfejs graficzny. Żartobliwie można powiedzieć, że nawet sam człowiek jest interfejsem łączącym komputer z resztą otoczenia. Zaawansowanym elementem interfejsu użytkownika jest agent oprogramowania przeznaczony do interakcji i komunikacji z użytkownikiem (taki jak 'spinacz' w MS Wordzie).

Różne fakty

Interfejs to słowo-wybieg. Stosowane jest powszechnie do nazywania różnych rzeczy w bardzo młodych i wciąż dynamicznie się rozwijających dziedzinach, jakimi są informatyka i technika komputerowa. Kompensuje duże zapotrzebowanie na nazwy dla nowych produktów i ich składników.
Ze względu na kierunek przepływu danych można wyróżnić spośród wszystkich interfejsów interfejsy wejściowe i interfejsy wyjściowe, nie wypełnia to jednak całego zbioru interfejsów.
Słowo "interfejs" doczekało się dość szybko żartobliwego spolszczenia pod nazwą "międzymordzie". Z oczywistych powodów nie jest ono jednak powszechnie stosowane, a jedynie jest żargonowym żartem.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-24 20:31:12