Czytaj więcej"/> Drukuj
Instalacja - obiekt złożony, którego funkcja uzależniona jest od przestrzeni w jakiej jest umieszczony ("zainstalowany").
Instalacja może pełnić funkcję użytkową, lub stanowić obiekt artystyczny. Jako obiekt artystyczny podlega refleksji i tworzona jest w celu jej pobudzenia. Instalacja pośrednio wiąże się z pojęciem awangardy i transgresji. Można wyróżnić dwie płaszczyzny odbioru instalacji, jako artefakt i jako dzieło sztuki. Artefakt może mieć wartość estetyczną, choć zwykle stanowi jedynie nośnik pewnej idei. Instalacja może opierać się na strukturze otwartej, umożliwiającej interakcję. Instalacja interaktywna realizuje się dopiero w momencie interakcji, czyli w aktywnym kontakcie z człowiekiem. Instalacja wiąże się zawsze ściśle z pojęciem przestrzeni, która ustanawia ją jako dzieło sztuki, czego przykładem może być ready-made - "przedmiot gotowy" - wyrwany ze swojego zwykłego kontekstu i użyty jako dzieło.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-26 10:56:22