Czytaj więcej"/> Drukuj
Inowrocław to miasto w środkowej Polsce, na Pojezierzu Kujawskim, położone nad rzeką Noteć. Jest ośrodkiem subregionalnym i siedzibą powiatu inowrocławskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Prawa miejskie posiada od 1237 lub 1238 roku. Miejscowość uzdrowiskowa.

Historia

Pierwsza wzmianka o Inowrocławiu pochodzi z 1185 roku i określa miejscowość jako Novo Wladislaw. Nazwa została wybrana prawdopodobnie na cześć Władysława Łokietka lub jako Nowy Włocławek, przez mieszkańców Włocławka uciekających przed powodzią i szukających nowego miejsca do osiedlenia się. Miasto powstało na bazie dużego targu i znajdującej się w pobliżu warzelni soli. Przypadkowe znalezienie historycznych śladów działalności ludzkiej i prowadzone później prace wykopaliskowe wykazały, że na terenie obecnego Inowrocławia istniała prawdopodobnie najstarsza warzelnia soli jak do tej pory odkryta na ziemiach polskich. Prawa miejskie Inowrocław uzyskał około 1238 roku z rąk księcia Kazimierza Konradowicza. W latach 1466-1772 Inowrocław był stolicą województwa obejmującego swym zasięgiem północno-zachodnią część Kujaw z miastami: Bydgoszcz, Fordon, Gniewkowo, Koronowo, Podgórz, Raciążek, Służewo i Solec Kujawski. Okres zaboru pruskiego to czas intensywnej germanizacji.
Inowrocław -
W XIX w miasto zaczęło się ponownie rozwijać. Powstało wiele inwestycji: drukarnia (1840), szkoła średnia (1848), nowy szpital dla miasta i powiatu (1870), kopalnia i warzelnia soli oraz rozpoczęcie budowy węzła kolejowego (1873), uzdrowisko (1875), fabryka maszyn rolniczych i fabryka sody (1882), gazownia (1902), wodociągi (1904), elektrownia (1908), linia tramwajowa (1912-1969). Jednocześnie mieszkańcy miasta aktywnie brali udział we wszelkich zrywach narodowych (insurekcja kościszukowska, powstania listopadowe i styczniowe). W 1812 roku w Inowrocławiu miał kwaterę cesarz Napoleon Bonaparte w drodze na Moskwę. Inowrocław powrócił do macierzy w 1919 roku. Na czele powstańców uwalniających miasto stał kpt. Paweł Cyms. Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas zmagania się z tragiczną ogólną sytuacją gospodarczą w kraju, co w Inowrocławiu przekładało się między innymi na bardzo wysokie bezrobocie. Liczne były wystąpienia robotników i bezrobotnych. W 1926 roku policja krwawo rozgoniła demonstrację robotniczą. W latach 30. dochodziło do publicznych głodówek bezrobotnych. W 1930 roku głodowało między innymi 20 bezrobotnych powstańców. Mimo trudności gospodarczo-społecznych miasto się rozwijało. Uruchomiono Hutę Szkła "Irena" i szyb Kopalni Soli przy ul. Poznańskiej (1924), zakończono budowę Zakładu Przyrodoleczniczego w uzdrowisku (1927), rozpoczęto budowę lotniska (1930) ukończoną po trzech latach. Pierwsze dni okupacji hitlerowskiej to masowe aresztowania i egzekucje mieszkańców. W nocy 30 listopada 1939 r. Niemcy wypędzili z miasta ponad 1000 polskich rodzin.

Zabytki

Uzdrowisko Inowrocław

Inowrocław znany jest jako miejscowość uzdrowiskowa. Tradycje warzenia tutaj soli sięgają czasów średniowiecza. Współcześnie posiada zgrupowane w jednym zespole położonym blisko centrum, w zachodniej części miasta:

Kultura

Gospodarka i transport

Inowrocław to jeden z ważniejszych ośrodków gospodarczych regionu kujawsko-pomorskiego. Znajdują się tu Inowrocławskie Zakłady Chemiczne (Soda Mątwy), Huta Szkła "Irena", Inowrocławskie Kopalnie Soli. W południowej części miasta znajduje się wielki zespół osadników Sody Mątwy, tak zwane Białe Morze.
Inowrocław jest ważnym węzłem kolejowym o znaczeniu ogólnokrajowym. Leży na szlaku łączącym północ kraju z południem. Przez Bydgoszcz i Toruń łączy bowiem Gdańsk, Gdynię, Olsztyn ze wszystkimi dużymi miastami na południu. Największe znaczenie komunikacyjne ma zelektryfikowana magistrala węglowa Gdynia-Katowice (Herby).
W Inowrocławiu krzyżują się też drogi krajowe z Bydgoszczy, Torunia i Poznania oraz wojewódzkie z Żnina, Włocławka i Kruszwicy.
W Inowrocławiu znajduje się, ponadto, lotnisko sportowe miejscowego aeroklubu.

Media

Sport

Znani inowrocławianie

Miasta partnerskie

Dzielnice i osiedla

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-16 20:04:47