Czytaj więcej"/> Drukuj
Inkunabuł (z łac. incunabula, powijaki, kołyska) - umowne określenie pierwszych druków, a także pierwocin innych technik graficznych. Za cezurę przyjmuje się koniec XV wieku, a więc rzeczy powstałe przed 1501. Pierwszym inkunabułem była księga wydana przez Johannesa Gutenberga.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-26 19:42:23