Czytaj więcej"/> Drukuj
Infiltracja - grawitacyjne przemieszczanie wód powierzchniowych oraz opadowych w głąb skorupy ziemskiej. Zależy m.in. od przepuszczalności gruntów (ich współczynnika filtracji), morfologii terenu, szaty roślinnej, klimatu. Odgrywa decydującą rolę w odnawianiu zasobów wód podziemnych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-11 03:15:07