Czytaj więcej"/> Drukuj

Indymedia (Ośrodki Niezależnych Mediów, ang. Independent Media Center) jest siecią grup medialnych i dziennikarzy. Indymedia zostały zainicjowane pod koniec 1999 roku, by przekazywać informacje o protestach antyglobalistów przeciwko spotkaniu Światowej Organizacji Handlu w Seattle. Sieć szybko zaczęła się rozrastać - do 2002 roku powstało 89 lokalnych autonomicznych ośrodków w 31 krajach na 6 kontynentach.
Ośrodki Indymediów publikują swoje relacje w formie drukowanej, audio oraz video, ale najbardziej znane są z wykorzystania technologii otwartego publikowania (open publishing): stron internetowych, na których każdy może zamieścić informację. W latach 1999-2001 udało im się relacjonować minuta po minucie niemal wszystkie kryzysowe wydarzenia takie jak protesty przeciwko spotkaniom Banku Światowego czy ataki na WTC 11 września 2001.

Charakter Indymediów

Nowinki publikowane na łamach Indymediów mają wiele wspólnego z ideą open content - nie mogą one być co prawda modyfikowane, natomiast mogą być przez każdego komentowane, przy czym komentarze uznaje się za integralną część wiadomości.
Relacje Indymediów dzięki swojej otwartej strukturze są częstokroć unikalne - np. podczas kryzysu ekonomicznego w Argentynie w 2001 roku wiele z grup, które przeciwstawiły się rządowi używały Indymediów, by publikować informacje o swoich działaniach. Żadnemu medium spoza Ameryki Południowej nie udało się zbliżyć do tego poziomu relacjonowania.
Działalność Indymediów jest wyraźnie zabarwiona politycznie, a prezentowane wiadomości i komentarze są pisane z określonego punktu widzenia. W linii politycznej Indymediów przeważają tendencje anarchistyczne, antyglobalistyczne i związane z różnymi odłamami kontrkulturowymi.
Siódmego października 2004 FBI przejęło dyski twarde komputerów firmy Rackspace, z siedzibą w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Na skutek tego przestało działać około dwudziestu witryn należących do IMC. Nie są znane przyczyny przejęcia, nie wiadomo również dlaczego FBI może fizycznie przejmować komputery znajdujące się poza jego terenem działania. Polska wersja Indymediów działa obecnie z innego serwera, gdyż również została dotknięta przez akcję FBI.

Struktura

Lokalne zespoły muszą być otwarte na wszelkie lokalne organizacje pozarządowe walczące o wolność i inne fundamentalne prawa człowieka, tak aby nawet osoby pozbawione dostępu do Internetu mogły uczestniczyć w tworzeniu i odbiorze publikowanych treści.
Struktura Indymediów jest niehierarchiczna, chociaż de facto istnieją hierarchie ze względu na kontrolę zasobów fizycznych (serwerów) czy finansowych. Każdy może opublikować swoje informacje, każdy może także stać się uczestnikiem zespołów koordynujących lokalne IMC (zajmujących się np. usuwaniem spamu czy efektów internetowego wandalizmu) czy też podejmujących globalne decyzje o sieci IMC. W Indymedia nie mogą być zaangażowane partie polityczne czy inne grupy związane bezpośrednio z rządem lub korporacjami, chociaż ich członkowie mogą współtworzyć Indymedia.
W historii Indymediów zdarzyły się już na tym punkcie konflikty - m. in. kiedy Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny zaangażował się w zespół redakcyjny IMC Palestyna, starając się go przekształcić w grupę autorytarną i żądając, aby wszyscy jego członkowie zgodzili się z linią marksistowską.
Żadna z grup Indymediów nie może prowadzić działalności, przynoszącej zyski finansowe. Nie mogą one również być finansowane przez fundacje, związane z rządem lub korporacjami.
Przewodnią ideą przyświecająca organizacji Indymedia, jest to, że niehierarchicznie zorganizowane i otwarte grupy mogą tworzyć lepsze projekty niż zamknięte zespoły specjalistów.

Indymedia w Polsce

W Polsce grupa osób, dążąca do stworzenia lokalnego ośrodka Indymediów zaczęła formować się pod koniec 2001 roku. Po spotkaniu dotyczącym stworzenia Ośrodka Niezależnych Mediów we Wrocławiu w listopadzie 2001 roku powstała lista dyskusyjna poświęcona tej kwestii. Obecnie prace są już daleko posunięte, a globalna społeczność Indymediów przyjęła polski ośrodek do swojej sieci. W roku 2003 zaczeły powstawać lokalne ośrodki sieci indymedia w polsce - w toruniu, gdańsku, dolnym śląsku i warszawie. W kwietniu 2004 polski kolektyw indymedia na bieżąco informował o przebiegu protestów alterglobalistycznych w Warszawie podczas Światowego Forum Ekonomiczego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-24 22:23:32