Czytaj więcej"/> Drukuj
Indoktrynacja - proces korzystający z propagandy w celu wpajania określonych ideologii, poglądów lub przekonań.
Określenie to stosowane jest na przykład w odniesieniu do działań systemu państwowego w krajach totalitarnych, czasem innych w sensie negatywnym. Podobne działania w sensie pozytywnym (np. podczas kampanii informacyjnej na rzecz Unii Europejskiej) są zwykle nazywane promocją.
Istotą cechą indoktrynacji, jest świadome pozbawianie wiedzy o kierunkach przeciwnych do promowanych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-15 09:23:15