Czytaj więcej"/> Drukuj
Indoeuropejczycy to grupa ludów, tworzących zespół pokrewnych populacji etnicznych, wywodząca się w prostej linii od tzw. protoindoeuropejczyków (praindoeuropejczyków), identyfikowanych w archeologii jako tzw. kultura grobów kurhanowych. Kultura ta zamieszkiwała tereny na północ od Morza Czarnego - od Kaukazu aż po Karpaty - między V i III tysiącleciem p.n.e. Jeszcze przed III tysiącleciem p.n.e. protoindoeuropejczycy zaczęli się przemieszczać w kierunku Europy, południowej i południowo-zachodniej Azji, ulegając jednocześnie rozpadowi na ludy znane nam jako: Hetyci, Luwijczycy, Medowie, Persowie, Grecy, Italikowie, Celtowie i Germanowie. W ten sposób powstała tzw. grupa ludów indoeuropejskich, należąca do jednej rodziny językowej, gdyż języki tych ludów (indoeuropejskie), pochodziły z jednego pnia - języka praindoeuropejskiego, którym te ludy się posługiwały. Ekspansja indoeuropejczyków nie pozostała bez wpływu na ludy już zamieszkujące tereny Europy i Azji. Liczne ślady najazdów, znajdowane podczas badań archeologicznych (np. Troja w okresie 2300-1900 p.n.e.), jak również wpływy kulturowe, np. na semickich Izraelitów w okresie XI w. p.n.e.-X w. p.n.e.

Główne ludy indoeuropejskie

W Europie identyfikowane są z kulturą Unietycką

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 18:44:49