Czytaj więcej"/> Drukuj
Inżynieria chemiczna zwana bardziej poprawnie inżynierią procesową to nauka inżynieryjna zajmująca się projektowaniem operacji i procesów związanych z przepływem płynów, przemian cieplnych i chemicznych prowadzonych w skali przemysłowej.
Zasady inżynierii procesowej mają zwykle charakter praktyczny "praw inżynieryjnych", umożliwiających poprawne projektowanie instalacji chemicznych. Zasady wypracowane dla inżynierii chemicznej są jednak też często stosowane przy budowie instalacji nie-chemicznych, takich jak np: instalacje do produkcji i przesyłu energii termicznej w elektrociepłowniach i stąd obecnie częściej mówi się o inżynierii procesowej niż tylko chemicznej.
Podstawowym pojęciem w inżynierii procesowej jest proces jednostkowy, zwany też operacją jednostkową lub po prostu procesem - który jest pojedynczym aktem przemiany lub przepływu materii w aparaturze.
Procesy chemiczne obejmują wszystkie zjawiska, którym towarzyszy reakcja chemiczna. I tak rektyfikacji może towarzyszyć reakcja np: estryfikacji i wtedy taki proces nazywamy destylacją reaktywną. Bardzo często i podczas absorpcji (np. gazu w cieczy) dochodzi do reakcji chemicznej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 20:58:42