Czytaj więcej"/> Drukuj
Imperium - współczesny termin pochodzi od łacińskiego imperium, który pierwotnie w czasach republikańskiego Rzymu, oznaczał zakres władzy, terminologicznie rozbitej na dwie podstawowe kategorie: imperium maius - zakres władzy większej, czyli wojskowej i religijnej, przysługującej konsulom i dyktatorowi (chociaż, ściślej rzecz biorąc, temu ostatniemu przysługiwało summum imperium - czyli największa niczym nieograniczona władza) oraz zakres władzy mniejszej (imperium minus), która przysługiwała np. pretorom.
Imperium określane także terminem cesarstwo to zazwyczaj rozległe, wielonarodowe państwo, którego struktura utrzymywana jest poprzez przymus wywierany z jego ośrodka centralnego (w przeciwieństwie do federacji, której istnienie oparte jest na wzajemnym porozumieniu jej części składowych). Oprócz tego, że imperium zajmuje znaczną powierzchnię, to jednocześnie dąży do rozszerzenia swojej strefy wpływów (imperializm), podporządkowując sobie sąsiednie kraje bądź ich części, lub zdobywając terytoria zamorskie (imperium kolonialne). Zazwyczaj jest to kraj o ustroju monarchicznym, rządzona przez silnego władcę, zwanego cesarzem.
Określenie imperium zostało użyte dla określenia najbardziej znanej jednostki tego rodzaju: imperium rzymskiego. Choć ta formuła rządów znana była już wiele wieków wcześniej, a najstarszym jego przykładem może być prawdopodobnie imperium akadyjskie.
Alfabetyczny lista imperiów w dziejach świata:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-16 20:14:23