Czytaj więcej"/> Drukuj
Ignacy Potocki (ur. 1750, zm. 1809), polityk polski.
Był czołową postacią w polskim życiu publicznym w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, przywódcą stronnictwa reformatorskiego, współtwórcą Konstytucji 3 Maja. Pełnił m.in. funkcje marszałka Rady Nieustającej (1778-1780) i marszałka wielkiego litewskiego (1791-1793). Działał w Komisji Edukacji Narodowej.
Ignacy Potocki miał duży udział w tworzeniu Ustawy Rządowej, jednym z Jego zastrzeżeń przy poprawkach, był sprzeciw dla Komisji Sprawiedliwości, której chciał sam król, jednak Potocki nie zgodził się z tym, ponieważ uważał, iż ministerstwo sprawiedliwości to naruszenie rozdziału władzy wykonawczej i sądowniczej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-23 02:04:21