Czytaj więcej"/> Drukuj
Ideologia - zbiór wartości i zasad określających dany światopogląd. Jest to także usystematyzowany całokształt idei, poglądów na świat i życie społeczne, a także wartości i celów właściwy dla określonej części społeczeństwa czy grupy społecznej danego kierunku, prądu politycznego, ekonomicznego, a nawet artystycznego. Charakteryzuje się małą podatnością na innowacje. Zazwyczaj porusza tematy: Ideologia ma określoną strukturę, czyli wewnętrzny skład treściowy i wzajemne powiązania poglądów.
Cechy ideologii to m.in.:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-25 11:21:06