Czytaj więcej"/> Drukuj
Unia Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry) w skrócie IUPAC [1] to międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie. Oprócz tego IUPAC zajmuje się organizacją kilkudziesięciu większych i mniejszych konferencji naukowych.
IUPAC powstał w 1919 roku z inicjatywy towarzystw chemicznych z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Jego członkami są albo narodowe towarzystwa chemiczne (po jednym z danego kraju), albo narodowe komitety IUPAC (w krajach w których nie ma narodowych towarzystw chemicznych, lub w których zdecydowano aby zamiast narodowego towarzystwa reprezentował kraj osobny komitet). Polska jest reprezentowana własnie przez taki odrębny od Polskiego Towarzystwa Chemicznego narodowy komitet IUPAC. Przedstawiciele organizacji członkowskich tworzą Radę IUPAC, która podejmuje większość wiążących decyzji normalizacyjnych. Propozycje tych decyzji są ustalane przez specjalistyczne komitety, w których zasiadają zwykle najlepsi specjaliści z danej dziedziny.
Oficjalnymi czasopismami IUPAC, w których są publikowane wszystkie nowe ustalenia normalizacyjne, a także dyskusje i polemiki na temat tych ustaleń są: Oprócz tego IUPAC wydaje zeszyty terminologiczne (ostatnie pochodzą z 1997 roku) dokładnie wyjaśniające zasady nazywania związków chemicznych oraz Solubility Data Series - zbiory danych fizykochemicznych związków i pierwiastków chemicznych, które są podstawą ustanawiania międzynarodowych norm analitycznych.
Oficjalna strona IUPAC: http://www.iupac.org
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-30 06:21:07