Czytaj więcej"/> Drukuj
Druga wojna bałkańska (29 czerwca - 10 sierpnia 1913) - konflikt zbrojny pomiędzy Bułgarią a Serbią i jej sojusznikami: (Grecja, Czarnogóra, Rumunia, Turcja).
W niespełna miesiąc po zakończeniu pierwszej wojny bałkańskiej konflikt na Bałkanach rozgorzał na nowo. Tym razem sojusznicy z Ligi Bałkańskiej zaczęli kłócić się o podział zysków. Wojna wybuchła po zerwaniu przez cara bułgarskiego Ferdynanda I pertraktacji z Serbią na temat nowego podziału Macedonii. Uderzenie Bułgarii na Serbię pociągnęło za sobą utworzenie wokół Serbii koalicji złożonej z Grecji, Czarnogóry, Rumunii i Turcji. Po trzytygodniowych nikorzystnych dla Bułgarii działaniach wojennych zawarto rozejm. Odbyło się to dzięki mediacją rosyjskim.
10 marca 1913 podpisano w Bukareszcie traktat pokojowy, w myśl którego Rumunia przejmowała południową Dobrudżę, Serbia dotychczasową część Macedonii bułgarskiej, Grecja utrzymała Macedonię południową. Osobny układ zawarły (29 września 1913) Turcja i Bułgaria, która utraciła zajęte w pierwszej wojnie bałkańskiej obszary Tracji i Macedonii. Turcja odzyskała m.in. Adrianopol.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-01 02:11:06