Czytaj więcej"/> Drukuj
Międzynarodowe stowarzyszenie partii i organizacji socjalistycznych.
Organizacja powstała 14 lipca 1889 roku w Paryżu. Została założona przez partie socjaldemokratyczne z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Belgii.
Podobnie jak I Międzynarodówka stawiała sobie za cel walkę o prawa robotnicze i dążenie do przekształcenia stosunków społecznych zgodnie z założeniami socjalizmu. Zakres zmian, postulowanych przez partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne był obszarem dyskusji i ścierania się poglądów w ramach 3 głównych nurtów ideologicznych II Międzynarodówki: lewicowego (późniejsi komuniści), centrowego i reformistycznego.
Do wybuchu I wojny światowej odbyło się 9 zjazdów II Międzynarodówki. Po 1914 roku w wynku toczonych walk działalność II Międzynarodówki została zawieszona, a część działaczy opowiedziała się po stronie interesów narodowych państw, z których pochodzili.
Po zakończeniu I wojny światowej międzynarodowy ruch socjalistyczny podzielił się na dwa nurty:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-26 16:51:39