Czytaj więcej"/> Drukuj
Klasyfkacja ICD-10 - Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych to europejski system diagnozy nozologicznej.
Każda jednostka nozologiczna posiada oznaczenie alfanumeryczne w postaci: LCC(.C) gdzie C to cyfra, a L - litera.
Litera
Znaczenie
A Choroby zakaźne i pasożytnicze
B
C Nowotwory
D Nowotwory i choroby krwi
E Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej
F Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
G Choroby układu nerwowego
H Choroby oka i ucha
I Choroby układu krążenia
J Choroby układu oddechowego
K Choroby układu trawiennego
L Choroby skóry i tkanki podskórnej
M Choroby ukladu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej
N Choroby układu moczowo-płciowego
O Ciąża, poród i połóg
P Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Q Wady rozwojowe wrodzone, zniekształacenia i aberracje
R Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań
S Urazy, zatrucia
T
V Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
W
X
Y
Z Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Przykłady:

Kodowanie wyglada następująco: LCC.X.Y, gdzie X to charakterystyka specyficznego zaburzenia, a Y jego podtyp. X przybiera wartości od 0 do 7, cyfra 8 oznacza INNE, a 9 BNO (bliżej nie określone).

Linki zewnętrzne:

Klasyfikacje, kartoteki
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, tenth revision
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 06:07:29