Czytaj więcej"/> Drukuj
Hymn (z greckiego hymnos = pieśń pochwalna) - uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa, Boga, szczególnej osoby, wydarzenia,ojczyzny(kraju)a także idei.Znanym polskim hymnem jest "Hymn do miłości ojczyzny" stworzony przez Ignacego Krasickiego.Ma swoją odmianę liturgiczną śpiewaną w czasie nabożeństw. W szczególności rozbudowane są hymny protestanckie (pierwszy skomponowany przez Marcina Lutra).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-01 17:45:47