Czytaj więcej"/> Drukuj
Czwartorzęd: Plejstocen - Holocen

Nazwą holocen obejmuje się obecną epokę czwartorzędu - ostatnie 12 tysięcy lat.

Klimat

Ocieplenie klimatu spowodowało prawie całkowite stopnienie lądolodu skandynawskiego. Według niektórych żyjemy obecnie w tzw. interglacjale, po którym należy się spodziewać kolejnej transgresji lądolodu. Pomimo ogólnego ocieplenia, w holocenie dochodzi do wyraźnych wahań klimatycznych. Jednym z bardziej znanych jest tzw. Mała Epoka Lodowa (XVII do XVIII w.).

Geologia

Zanik lądolodu spowodował odciążenie litosfery oraz powstanie i rozwój Bałtyku.

Flora

W holocenie strefy klimatyczne przesuwają się na północ, dochodzi też do znacznych zmian roślinności i gleby.

Fauna

Zachodzi wymieranie gatunków przystosowanych do życia w dotychczasowych warunkach (mamuty, nosorożce włochate). Dochodzi do udomowienia wielu gatunków zwierząt. Rozwój cywilizacyjny powoduje zmiany w środowisku.

Holocen w Polsce

W holocenie ostatecznie ukształtowało się Morze Bałtyckie, którego początki sięgają końca plejstocenu. Współczesna flora Polski ukształtowała się właśnie w okresie holocenu, czyli po ustąpieniu lodowców z terenu Polski. Niektóre rośliny flory wysokogórskiej Polski są reliktami plejstoceńskimi.
Zobacz też:
Kenozoik
tabela stratygraficzna

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-23 03:05:18