Czytaj więcej"/> Drukuj
Historia oświaty i wychowania – jako nauka wyodrębniła się w połowie XIX wieku. Zajmuje się rozwojem myśli pedagogicznej, historią szkolnictwa z uwzględnieniem sposobów nauczania i wychowania w organizacjach szkolnych. Bada również zależności między życiem społeczeństw a całokształtem oddziaływań wychowawczych.

Historia szkolnictwa

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-04 16:40:41