Czytaj więcej"/> Drukuj
Nazwą hipomania określa się fazę w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD). Jest to właśnie jeden z tych "biegunów" (przeciwny do depresji. Lżejsza forma manii.
Cechuje ją m.in. podwyższony nastrój, zwiększona energia, mniejsze zapotrzebowanie na sen, uczucie dobrego samopoczucia, zwiększona efektywność fizyczna i psychiczna.
Osoby cierpiące na CHAD miło wspominają okresy hipomanii, oderwania od stanu przygnębienia, zdołowania, depresji. Często nie wspominają o tym w wywiadzie, co może przeszkodzić w postawieniu prawidłowego rozpozania. Może zostać wówczas postawiona diagnoza nawracającej depresji, a nie choroby afektywnej dwubiegunowej.
Hipomania może być trudna do rozpoznania szczególnie u osób młodych, u których pobudzenie psychofizyczne często wiąże się z wiekiem.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-05-31 09:56:46