Czytaj więcej"/> Drukuj
Hindukusz - pasmo górskie w środkowej części Azji mieszczące się w Pakistanie, Afganistanie i Indiach.
Hindukusz graniczy z górami Safed Koh na zachodzie, natomiast od wschodu graniczy z wyżyną Pamiru, górami Karakorum oraz z Himalajami. Hindukusz dzieli się na Hindukusz Zachodni, Środkowy i Wschodni. Nazwa Hindukusz pochodzi afgańskiego - Kohi Hindukuš, oraz z języka hindi i urdu - Hindukuś, a także z angielskiego Hindu Kush.
Pasmo ma długość 800 kilometrów, a najwyższy szczyt - Tiricz Mir ma wysokość 7690 m. Hindukusz powstał podczas fałdowania alpejskiego w trzeciorzędzie, a także na początku czwartorzędu. Jednak ruchy górotórcze trwają nadal. Skały Hindukuszu to głównie granity i gnejsy oraz piaskowce i wapienie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-03-31 00:37:00