Czytaj więcej"/> Drukuj
Hierarchia potrzeb (ang. needs hierarchy) – w psychologii - sekwencja potrzeb od najbardziej prymitywnego poziomu potrzeb podstawowych do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych.
Hierarchia_potrzeb -

Piramida potrzeb

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-25 18:48:38