Czytaj więcej"/> Drukuj
Henryka Bochniarz (ur. 29 października 1947 w Świebodzinie) - doktor nauk ekonomicznych, od stycznia 1999 prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Prezes firmy NICOM Consulting Sp. z o.o.,

Wykształcenie

Ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS. Jest doktorem ekonomii i certyfikowanym doradcą ds. zarządzania. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, wykładowca University of Minnesota (1985-87).

Kariera i działalność zawodowa

Nauczyciel i wykładowca akademicki. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Koniunktur i Cen (1971-1990). Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Założycielka i prezes zarządu jednej z pierwszych w Polsce firm konsultingowych Nicom Consulting. Założycielka Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych w Polsce, od czerwca 1996 r. do października 1999 r. Prezes Polskiej Rady Biznesu. Od stycznia 1999 r. pełni społecznie funkcję prezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, organizacji pozarządowej o statusie partnera społecznego. Jest wiceprzewodniczącą Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych oraz Komitetu Dobrych Praktyk. Kierowała ważnymi projektami prywatyzacji w Polsce. Jest członkiem rad nadzorczych spółek Commercial Union, ComputerLand, TVN. grupy medialnej ITI, WGI - Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Działalność międzynarodowa

Członek Rady Prezydentów UNICE, największej i najważniejszej organizacji pracodawców w Unii Europejskiej. Jest członkiem Executive Bureau UNICE - grupy 10 prezydentów federacji UNICE i dyrektorów generalnych, której zadaniem jest nadzorowanie prac organizacji i podejmowanie kluczowych decyzji. Jest członkiem Enterprise Policy Group - powołanej w 2000 roku przez Komisję Europejską grupy doradczej ds. polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Bierze także udział w pracach BIAC - The Business and Industry Advisory Committee, organizacji doradczej przy OECD, reprezentującej środowiska przedsiębiorców krajów - członków OECD. Jest członkiem Private Sector Advisory Group, grupy doradczej powołanej przez Bank Światowy oraz przewodniczącą Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, działającego na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej.

Działalność społeczna

Wspiera twórców i działalność kulturalną. Jest wiceprezesem Fundacji Sztuki im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, której celem jest wspomaganie zakopiańskiego teatru Witkacego oraz współfundatorką Nagrody Literackiej "Nike" dla najlepszej książki roku. Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego przeznaczyła na utworznie fundacji "Prymus" na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich. Uczestniczy w pracach Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej i społeczeństwie obywatelskim.

Nagrody, odznaczenia

Jest laureatką Nagrody Kisiela z roku 1998, nagrody miesięcznika "Pani" - Inwestycja Serc (2000), którą otrzymała za działalność społeczną, nagrody Stylu Życia (2002 r.) za styl prowadzenia mediacji. W 2003 r. otrzymała nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce i działania ponad podziałami politycznymi. Wyróżniona tytułem Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur przyznawanym przez Międzynarodowe Forum Kobiet w Olsztynie (2005 r.)
W 2004 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Publikacje

Jest autorką publikacji z zakresu makro i mikroekonomii oraz artykułów prasowych analizujących aktualne problemy społeczno-gospodarcze. W 2003 r. napisała, wspólnie z Jackiem Santorskim, książkę "Bądź sobą i wygraj - 10 podpowiedzi dla aktywnej kobiety".
Jest sygnatariuszką Listu Stu Kobiet wystosowanego do Parlamentu Europejskiego w sprawie demokratycznej debaty na temat sytuacji kobiet w Polsce.
4 czerwca 2005 Henryka Bochniarz została kandydatem w wyborach prezydenckich, z ramienia Partii Demokratycznej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-15 18:13:55