Czytaj więcej"/> Drukuj
Hellada (gr. Hellas) ogólna nazwa starożytnej Grecji. Pierwotnie tą nazwą określano ziemie na południu Tesalii, zamieszkałe przez plemię Hellenów. Mianem Helladów zaczęto określać wszystkie plemiona greckie począwszy od VII wieku p.n.e., a Helladą zamieszkałe przez nie ziemie.

Zobacz w internecie: wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Hellada
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-21 05:34:56