Czytaj więcej"/> Drukuj
Happening (z ang. "dzianie się") - spektakl z udziałem publiczności, najczęściej w plenerze, łączący elementy teatru, muzyki i plastyki, często pozbawiony jednolitego przebiegu, dający odbiorcy okazję do niezwykłych przeżyć; widowisko będące zaskakującym połączeniem działań i przedmiotów, zwykle stanowiące ironiczny komentarz do stereotypowych zachowań.
Pierwszy happening zrealizował w 1959 r. Allan Kaprow w Nowym Jorku (18 Happenings in 6 parts), w Polsce w 1967 r. Tadeusz Kantor (Tratwa Meduzy, inscenizacja obrazu Théodore Géricault).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-24 22:39:25