Czytaj więcej"/> Drukuj
Gwara lwowska - gwara regionalna języka polskiego używana przez mieszkańców Lwowa. Współcześnie często mylona z tzw. bałakiem lwowskich baciarów, czyli gwarą uliczną, bardzo jednak do niej zbliżoną.

Historia

Gwara lwowska powstała w połowie XIX wieku, kiedy to substrat polski został wzbogacony licznymi zapożyczeniami (głównie leksykalnymi) z języka niemieckiego, jidysz, ukraińskiego i czeskiego. Wyraźny jest bliski związek z innymi gwarami Galicji, zwłaszcza z gwarą krakowską. Dość wyraźne są także ślady mowy dziecięcej i zwykłych przekręceń słów obcych. Od 1945 w zaniku.
Wiele słów pochodzących z gwary lwowskiej i bałaku weszło na stałe do literackiej polszczyzny (besztać, durszlak, sztyblet), a także do grypsery i wielu gwar regionalnych. Jedno z dwóch podstawowych źródeł galicyzmów w języku polskim.

Fonetyka

(w opracowaniu)

Słowniczek


Użytkownicy i propagatorzy gwary

A


   

B


   

C


   

Ć


   

D


   

F


   

G


   

H


   

J


   

K

L


   

Ł


   

M


   

N


   

O


   

P


   

R


   

S


   

Ś


   

T


   

U


   
   

W


   

Z


   
Na podstawie:

 Zofia Kurzowa 
"''Polszczyzna Lwów|Lwowa
i Kresy Wschodnie|Kresów
Południowo-Wschodnich do 1939
roku''" Ryszard Ruszel
"''Wesoła gwara lwowska''"

Użytkownicy i propagatorzy gwary

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-24 16:27:59