Czytaj więcej"/> Drukuj
Gwara (slang, żargon) - mówiona odmiana języka ogólnonarodowego (tzw. języka literackiego), posiadająca swoiste słownictwo, a często i odmienną frazeologię oraz artykulację.
Jeżeli spotykana jest w przekroju całej społeczności na danym terenie, to stanowi element podrzędny w stosunku do dialektu regionalnego - są to gwary ludowe i miejskie. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z gwarami środowiskowymi. Zapis gwary odbywa się z użyciem możliwości języka literackiego, lub co najwyżej języka dialektu.

gwary terytorialne

gwary środowiskowe

gwary grup zawodowych

gwary regionalne

glosa językowa

Pojęcia: dialekt, narzecze, gwara, żargon, argot itd. są często używane zamiennie. Występuje między nimi częściowa specjalizacja zakresowa, i tak: Pojęcia związane:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-24 17:37:41