Czytaj więcej"/> Drukuj
Gura_Humora -

Gura Humora (rum. Gura Humorului) - po Kimpolungu, najważniejsza miejscowość doliny Mołdawy (na południowej Bukowinie, w Rumuni). Znajduje się przy ujściu rzeczki Humor.
Leżąc w dolinie, która stanowiła oś handlową, miasto od początku miało charakter targowy. W 1880 roku mieszkało w nim 2672 mieszkańców, a w przeddzień I wojny światowej ok. 4500, głównie Żydów i Niemców, ale także kilkuset Polaków. Polacy m.in. dysponowali polską czytelnią. Były już wówczas w Gurze: kościół parafialny rzymsko-katolicki, cerkiew prawosławna i dwie synagogi. Ponad połowę mieszkańców stanowili Żydzi, około ćwierci - Niemcy. Istniały wówczas ulice żydowskie, niemieckie, polskie...
Historia Żydów z miast Bukowiny przebiegła równie tragicznie jak i w innych regionach Europy Środkowej. Przybywali tu głównie w XVI i XVII wieku. Osiadali w miastach, gdzie trudnili się handlem i rzemiosłem. Podczas II wojny światowej byli deportowani przez Niemców, głównie do Auschwitz i Majdanka. Z żydowskiej gminy Gury Humora deportowano ponad 3000 osób. Ci, którzy przeżyli, wyemigrowali w dużej części do Izraela. W roku 1998 w Gurze żyło już tylko 6 Żydów w starszym wieku.
Poza Gurą, wyszedłszy drogą na Humor, po prawej stronie znajduje się cmentarz żydowski. Można go zwiedzić korzystając z uprzejmości Niemki, katoliczki, mieszkającej w gospodarstwie koło cmentarza. Cmentarz zawiera około 400 macew. Część południowa cmentarza jest starsza - z XIX wieku.
Dziś istnieją w Gurze dwie cerkwie prawosławne i kościół katolicki. Jest poczta, są banki, sklepy, targowisko. W kilku restauracjach można zjeść obiad. Z dworca autobusowego są połączenia z wioskami wzdłuż doliny Mołdawy i jej dopływów, a z dworca kolejowego dosyć częste połączenia z Suczawą, z Kimpolungiem i Watrą Dorna.
Z Gury prowadzi prosty szlak do Worońca, przez most na Humorze w kierunku zachodnim, następnie po 1,5-2 km (w chwili gdy kolej dobiega do szosy) - w lewo, na południe, przy znaku "Voronet". Po kilkuset metrach most nad rozległą doliną Mołdawy. Za nią początek wsi Woroniec, długiej na jakieś 3 km. Na jej końcu jest słynny klasztor.
Zobacz też:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-29 19:58:33