Czytaj więcej"/> Drukuj
Systematyka
Domena: eukarioty
Królestwo: grzyby
Typy:
Microsporidia
'Skoczkowce (Chytridiomycota)
Sprzężniowce (Zygomycota)
Workowce (Ascomycota)
Podstawczaki (Basidiomycota)
Grzyby niedoskonałe (Deuteromycota)
Porosty (Lichenes)

Grzyby -
)
Grzyby (łac. fungi) w rozumieniu biologii to takson organizmów eukariotycznych, w zależności od ujęcia systematycznego w randze królestwa lub podkrólestwa. W zasadzie grzyby to wielokomórkowe lub "komórczakowe" organizmy cudzożywne, niezdolne do aktywnego ruchu, o ścianach komórkowych zbudowanych z chityny. W definicji tej są jednak pewne nieścisłości. Prymitywne grzyby wielokomórkowe wytwarzają zdolne do ruchu, jednokomórkowe, uwicione zarodniki pływkowe, mają też niekiedy bliskich, jednokomórkowych kuzynów. Ponadto do królestwa grzybów zalicza się niekiedy śluzowce będące zdolnymi do ruchu ameboidalnego komórczakami oraz Oomycetes - organizmy o trybie życia typowo grzybowym, ale o ścianie komórkowej zbudowanej z celulozy i innych cechach wskazujących, że pochodzą od pewnej grupy glonów. Grzyby dzieli się na następujące taksony niższego rzędu (zwykle w randze "gromad" w botanicznym rozumieniu tej nazwy):
  1. Chytridiomycota - skoczkowce. Prawdopodobnie takson parafiletyczny. Jednokomórkowi i posiadający wici kuzyni grzybów wielokomórkowych. Zaliczani też często do (pod-)królestwa Protista
  2. Zygomycota - sprzężniowce
  3. Ascomycota - workowce
  4. Basidiomycota - podstawczaki
  5. Deuteromycota - grzyby niedoskonałe. Sztuczny takson zawierający grzyby pasożytnicze lub pleśniowe o prymitywnej lub uwstecznionej budowie, których właściwej przynależności systematycznej nie można ustalić ze względu na brak rozmnażania płciowego.
  6. Lichenes - porosty. Sztuczny takson obejmujący organizmy symbiotyczne zbudowane ze strzępek grzyba i komórek glonów. Budujące je gatunki grzybów pochodzą głównie z różnych grup workowców, ale spotyka się też podstawczaki, a nawet Zygomycota.
Grzyby jako jedyne organizmy mają zdolność do rozkładu ligniny oraz mają duże znaczenie przy rozkładzie celulozy. Bez nich większość ekosystemów lądowych pokryłaby gruba warstwa nierozłożonych liści czy gałęzi, a zawarte w nich związki nie wróciłyby do ekosystemu, aby stać się ponownie dostępnymi dla rosnących organizmów. Duże znaczenie w przyrodzie mają porosty jako pionierzy w zasiedlaniu niegościnnych siedlisk, jak skały czy piasek. Są one także wyznacznikiem czystości powietrza na danym terenie. Grzyby z wieloma roślinami tworzą mikoryzę - szacuje się, że od grzybów mikoryzowych zależy sprawne działanie około 90% roślin.
Pewne gatunki grzybów są wykorzystywane w produkcji żywności, niektóre z nich są przyczyną psucia się jej.
Z punktu widzenia laika (tj. nie-biologa) daje się zaobserwować następujące (nieformalne!) grupy grzybów: Zobacz też :
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-25 20:16:39