Czytaj więcej"/> Drukuj
Grupa etniczna, w znaczeniach antropologicznym i społecznym, to taka zbiorowość, która w oczach jej samej (tzn. w świadomości), jak i w oczach otaczających zbiorowości jest odrębna, specyficzna ze względu na:
  1. kulturę (język, religia, obyczajowość, itp.)
  2. genealogię (wspólne losy/wspólna historia, wspólni przodkowie, itp.)
  3. poczucie posiadania własnego terytorium i praw do niego
  4. odrębność osobościową (stereotypy - czyli jak inni ich postrzegają, autostereotypy - czyli wyobrażenia o samych sobie)
Określenie to może odnosić się do narodu, plemienia czy mniejszości narodowej.
W znaczeniu politycznym termin grupa etniczna określa taką zbiorowość ludzi, odróżniającą się od większości społeczeństwa jakiegoś państwa, ale nie identyfikującą się z żadnym narodem tworzącym jakieś inne państwo, np. Romowie czy Kurdowie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-25 12:25:25