Czytaj więcej"/> Drukuj
Gregory Bateson (1904 - 1980) był amerykańskim antropologiem, interesował się naukami społecznymi, neuropsychiatrią i cybernetyką. Był zwolennikiem przeniesienia struktury genetyki na grunt neurologii. Sformułował cybernetyczną teorię umysłu i cybernetyczną teorię prawidłowego uczenia się.
Jego główne prace to: Steps to an Ecology of Mind (1973) i Umysł i przyroda (ang. Mind and Nature, 1980, wyd. polskie 1996).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 02:14:16