Czytaj więcej"/> Drukuj
Granica Europa-Azja - linia podziału Eurazji na Europę i Azję; granica ta jest i zawsze była umowna; w dużym przybliżeniu łączy ona Morze Czarne i Ocean Arktyczny.
Najpowszechniej przyjmowana granica geograficzna przebiega następująco: od Cieśniny Kerczeńskiej na północ, wschodnim brzegiem Morza Azowskiego, do ujścia rzeki Don; dalej w górę tej rzeki do Jezior Sostyńskich i miejsca, w którym uchodzi do nich rzeką Manycz Zachodni; następnie Obniżeniem Kumsko-Manyckim do środkowego odcinka rzeki Kumy; potem dolnym jej biegiem w kierunku wschodnim aż do ujścia do Morza Kaspijskiego; dalej północno-zachodnim i północnym brzegiem tego zbiornika wodnego do ujścia rzeki Emby; następnie w górę Emby w kierunku północno-wschodnim aż do jej źródeł w Mugodżarach; dalej prostopadle na północ do miejsca, w którym rzeka Ural ostro skręca ku zachodowi i górnym biegiem tej rzeki na północ aż do podnóża Uralu; wreszcie wschodnim podnóżem gór w kierunku północnym aż do Zatoki Bajdarackiej na Morzu Karskim (Ocean Arktyczny).
Inne warianty przebiegu granicy: Szczególnie ten ostatni odcinek - linia podziału między Morzem Czarnym a Kaspijskim - budzi największe kontrowersje i jest źródłem największych rozbieżności.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-17 09:53:25