Czytaj więcej"/> Drukuj
Gramatyka (z greki) jest to nauka, której przedmiotem jest opis języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonetyka, morfologia, składnia, leksykologia i semantyka.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-26 10:09:47