Czytaj więcej"/> Drukuj
Friedrich Ludwig Gottlob Frege (ur. 8 listopada 1848 w Wismarze, zm. 26 lipca 1925 w Bad Kleinen) — niemiecki matematyk, logik i filozof, profesor matematyki w Jenie.

Biografia

Studia rozpoczął w 1869 roku na uniwersytecie w Jenie. Po dwóch latach przeniósł się do Getyngi, by po kolejnych dwóch latach wrócić do Jeny, wykładać matematykę. W 1896 roku został tam profesorem matematyki.

Poglądy

W filozofii matematyki był ostrym krytykiem zastanego stanu rzeczy: w Grundlagen der Arithmetik znajdują się obszerne i znaczące analizy m. in. teorii Immanuela Kanta, który pojmował twierdzenia arytmetyki jako syntetyczne sądy a priori, i poglądów Johna Stuarta Mill`a, dla którego twierdzenia arytmetyczne stanowią potwierdzone w doświadczeniu powszechne prawa przyrody. Z drugiej strony był twórcą nowego filozoficzno-matematycznego programu – logicyzmu, który pojęcia matematyki sprowadza do pojęć logicznych, a twierdzenia matematyczne wyprowadza z zasad logicznych. Opracował specjalną arytmetykę i wykazał, że jej twierdzenia można wyprowadzić z samych tylko logicznych założeń oraz sprowadzić do "praw myślenia".
Na gruncie filozofii języka sięga się obecnie do pochodzącego od Fregego rozróżnienia między znaczeniem (u Fregego: Sinn) i odniesieniem wzgl. referencją (u Fregego: Bedeutung). Na przykład nazwisko 'Król Ludwik I' wyraża pewne abstrakcyjne znaczenie, które rozumie każdy myślący człowiek, i odnosi się nas jednocześnie do określonego bawarskiego monarchy.

Dzieła

Znaczenie

Jako jeden z pierwszych podjął się zadania związania matematyki z logiką. Opowiadał się przeciwko rozwiązaniu tego problemu podanego przez G. Boole'a jakoby logika miałaby być dziedziną podległą matematyce.
Fregego wskazuje się jako największego logika po Arystotelesie. Wraz z jego rewolucyjnymi Begriffsschrift z roku 1879 zaczyna się nowa epoka w historii logiki, przed którą przez ponad 2000 lat obowiązywała arystotelesowska sylogistyka jako miara wszystkich rzeczy. Faktycznie logika Fregego (rozwinięta w formie aksjomatycznej) zawiera już zalążki nowoczesnej logiki formalnej, mianowicie logiki predykatów 2-go stopnia z identycznością.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-17 00:24:51