Czytaj więcej"/> Drukuj
Gmina Piątek - gmina położona w województwie łódzkim, powiat łęczycki.
Gmina leży w Niecce Łęczyckiej. Jej obszar wynosi 13347 hektarów, a zamieszkuje na jej terenie ok. 6800 mieszkańców w 31 sołectwach i 38 wsiach. Powierzchnia gminy w 64% użytkowana jest w postaci gruntów ornych, 0,3% zajmują sady, 15,4% to łąki, 5,4% pastwiska, 7,8% lasy, 7,1% pozostałe grunty i wody.
Siedzibą urzędu gminy jest wieś Piątek, w którym znajduje się geometryczny środek Polski. Przez gminę przepływają rzeki Moszczenica i Malina, znajduje się w niej też skrzyżowanie głównych dróg polskich - drogi krajowej nr 1 i drogi krajowej nr 2.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-30 06:22:37