Czytaj więcej"/> Drukuj
Gmina Czernikowo, gmina wiejska usytuowana w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, pomiędzy Kotliną Włocławską a Pojezierzem Dobrzyńskim.
W powiecie zajmuje czwarte miejsce pod względem wielkości. Jej powierzchnia wynosi 170 km². W gminie znajduje sie 41 wsi, na których łącznie mieszka ponad 8 tysięcy osób.
Grunty orne stanowią 48% powierzchni gminy. Na niezbyt wielkich, choć dość żyznych areałach uprawiane są głównie zboża, ziemiaki, rośliny przemysłowe i pastewne, rozwija się też hodowla.
Zarejestrowane na terenie gminy podmioty gospodarcze dają zatrudnienie głównie w niewielkich zakładach usług mechanicznych, budowlanych, obsługi rolnictwa, piekarniach, masarniach, stacjach paliw, zajazdach.
Najbardziej jednak charakterystyczną cechą gminy jest duża lesistość. Lasy o zróżnicowanym drzewostanie i grunty leśne zajmują 44% jej powierzchni. Są wśród nich obszary podlegające ochronie prawnej ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze Niziny Ciechocińskiej.
Gmina Czernikowo dzieli się na 16 sołectw: Linki zewnętrze:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 06:43:07