Czytaj więcej"/> Drukuj
Gleby brunatnoziemne rząd gleb wytworzonych pod wpływem lasów liściastych lub mieszanych z różnych skał macierzystych zasobnych w wapń, w klimacie umiarkowanym wilgotnym (roczna suma opadów 500-1000 mm ). Na ich wytworzenie wpływ ma proces brunatniena. Nie ulegają zakwaszeniu na skutek intensywnego obiegu biologicznego pierwiastków zasadowych, charakterystycznego dla wielogatunkowych lasów liściastych.
Brunatna barwa gleb pochodzi od związków żelaza i brunatnych związków próchniczych,które w postaci cienkich blonek powlekają ziarna glebowe.
W glebach tych występuje podpowierzchniowy poziom diagnostyczny cambic Bbr i powierzchniowy poziom mollic, w połowych - podpowierzchniowy poziom agrillic Bt i powierzchniowy poziom orchic.
Do rzędu tego ( w Polsce) zaliczane są : Są one dość żyzne i zasobne w próchnicę (typ mull, mull-moder lub moder) - zawartość do 3-4%. Ich odczyn i stopień wysycenia zasadami zalezy od typu i rodzaju skały macierzystej oraz ilości opadów. Gleby te występują na wszystkich kontynentach. W Polsce głównie w zach. i północnych regionach oraz w górach.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-08 22:59:40