Czytaj więcej"/> Drukuj
Gleba - powierzchniowa powłoka litosfery, składająca się z luźnych cząstek mineralnych i organicznych, powietrza i wilgoci, wyróżniająca się tym, że zachodzą w niej przemiany materii mineralnej w organiczną i odwrotnie pod wpływem żyjących w niej i na niej organizmów roślinnych i zwierzęcych. Jej główną cechą jest żyzność, tj. zdolność zaspokajania odżywczych potrzeb żyjących na niej roślin przez dostarczanie im składników pokarmowych i wody. Szczególnie "żyzną" warstwą gleby jest próchnica - lecz nie dla wszystkich organizmów gdyż zawiera toksyczne pozostałości lub wydzieliny "gospodarza" .
Gleba to ożywiony twór przyrody złożony z fazy stałej, płynnej i gazowej w którym zachodzą ciągłe procesy rozkładu i syntezy związków mineralnych i organicznych, ich przemieszczanie się i akumulacja, a efektem zachodzących w niej procesów życiowych jest produkcja biomasy. W czasach pierwotnego rolnictwa była naturalnym tworem litosfery. Obecnie jest całkowicie przebrażona lub wytworzona przez człowieka.
Gleba powstała pod wpływem czynników glebotwórczych i nadal jest przez nie modyfikowana. Proces powstawania gleby trwa cały czas i jest nieodłącznym elementem przemian zachodzących w ekosystemie. Gleba służy jako środowisko życia i źródło składników odżywczych dla niezliczonej liczby gatunków mikroorganizmów, a także może służyć podziemnym organom roślin wyższych.
Badaniem gleb zajmuje się gleboznawstwo, a ich rozmieszczeniem przestrzennym - geografia gleb.
Zobacz też:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-18 22:58:13