Czytaj więcej"/> Drukuj
Glaukocystofity - jednokomórkowe glony rozmnażające się bezpłciowo. Do typu tego zalicza się kilka gatunków. Tylakoidy chloroplastów glaukocystofitów ułożone są brzeżnie, w sposób przypominający ten, który obserwuje się u sinic, zaś między dwiema błonami śródplazmatycznymi zachowała się ściana peptydoglikanowa - typowa dla bakterii. Również obecność chlorofilu a i fikobiliny obecne w chloroplastach sugerują, że organelle te powstały przez endosymbiotyczne połączenie dwóch organizmów.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 12:59:12