Czytaj więcej"/> Drukuj

Gieorgij Walentynowicz Plechanow (urodzony 11 grudnia (29 listopada) 1856 - zmarł 30 maja (17 maja) 1918), rosyjski rewolucjonista i teoretyk marksizmu, publicysta, filozof. Początkowo aktywny członek organizacji narodnickich (narodnicy).
Prześladowany przez władze rosyjskie emigrował do Paryża i Genewy, gdzie zapoznał się z dziełami Karola Marksa i Fryderyka Engelsa i porzucił idee narodnickie. W roku 1883 założył w Szwajcarii pierwszą marksistowską organizację rosyjską Wyzwolenie Pracy. Po jej rozwiązaniu dołączył do bolszewików i współpracował z Leninem. W 1903 nie poparł Lenina i bolszewików na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SdPRR). W tym czasie z uwagi na zasadnicze różnice poglądów zakończył długoletnią współpracę z Leninem.
Najbardziej znaną socjopolityczną publikacją Plechanowa jest obszerna Historia rosyjskiej myśli społecznej (wyd. m.in. w Polsce w 1966 r. w wyborze)
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 11:04:53