Czytaj więcej"/> Drukuj
George Herbert Mead (27 lutego 1863– 26 kwietnia 1931) to amerykański filozof, socjolog i psycholog. Był jednym z twórców pragmatyzmu, przede wszystkim pragmatyzmu społecznego. Stworzył koncepcję "interakcjonizmu symbolicznego".
W latach 1894-1931 był profesorem uniwersytetu w Chicago, jego wykłady zostały spisane przez jego uczniów i wydane w dwóch tomach: Mind, Self and Society (1934) oraz Philosophy of the Act (1938).
Najbardziej interesował go problem stosunek jednostki i społecznej zbiorowości. Uważał on ten podział za sztuczny, gdyż nie ma jednostki i jaźni ludzkiej poza procesami interakcji i komunikacji w społeczeństwie, ani też społeczeństwa bez jednostek zorientowanych wzajemnie ku sobie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 02:31:02