Czytaj więcej"/> Drukuj
Genetyka to nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności - genach. (genom}
Za prekursora genetyki uważa się czeskiego zakonnika Grzegorza Mendla.
Sformułował on podstawowe zasady dziedziczności, tak zwane prawa Mendla.
Pod nazwą genetyka występuje cała grupa nauk: Kroki milowe w rozwoju genetyki:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-21 12:33:54