Czytaj więcej"/> Drukuj
Generalne Gubernatorstwo (1915-1918) było jednostką administracyjno-terytorialną utworzoną z ziem dawnego Królestwa Polskiego po jego opanowaniu przez wojska państw centralnych w czasie I wojny światowej. Terytorium Królestwa Polskiego zostało podzielone na dwie strefy: niemiecką i austriacką. Na terenie okupacji niemieckiej zostało utworzone decyzją cesarza Wilhelma II 24 sierpnia 1915 Generalne-Gubernatorstwo Warszawskie, na czele z Generał-Gubernatorem Hansem von Beselerem, podlegającym bezpośrednio kanclerzowi. Decyzją cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I z ziem okupowanych przez wojska austriackie utworzono Generalne-Gubernatorstwo Lubelskie z Generał-Gubernatorem Karlem von Kuka na czele.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-26 14:15:59